Зошто да станете франшиза партнер на Ролпласт?

Добро познато и распространето име на пазара

Достапна мрежа од магацини

Непрекинати иновации, до кои што добивате брз достап.

Долгогодишно ноу-хау во секторот

Финансиски стимул за постигнати резултати

Доставување на мостри

Помош при подредба на изложбениот салон

Бесплатна обучка на персоналот

Предност во опслужувањето во силните месеци

Помагање на бизнисот со маркетинг иницијативи и кампањи

Објавување на локацијата на сајтот на Ролпласт

 


""

Барање за соработка

Ако сакате да станете дел од Ролпласт, ве молиме пополнете го формуларот за регистрација и нашиот претставник ќе ве контактира!

Испрати барање