АРХИТЕКТИ

РОЛПЛАСТ ГИ ПОДДРЖУВА ВАШИТЕ ПРОЕКТИ

Нашите експерти и инжињери ќе ви помогнат со:

Консултација за сите можни решенија

Избор на најдобрата технологија за целите на вашиот проект

Може да се потпрете на нас за 

Изведба на нестандардни проекти

Разнообразие од бои и материјали

Капацитет за големи нарачки

Брзина при производството

Добри цени

Висок квалитет на материјалите и изработката

 


""Во партнерство со Ролпласт изградивме успешен бизнис кој што бележи стабилен раст веќе над 3 години.""
управител на ЕТ "Вениели" гр. Гоце Делчев