ГРАДЕЖНИЦИ И ИНВЕСТИТОРИ

ГРАДЕЖНИЦИ И ИНВЕСТИТОРИ

Зошто да го изберете Ролпласт за партнер?

•        Индивидуални решенија за секој проект

•        Капацитет за изведба на големи и нестандардни порчки (форми, бои)

•        Оптимални ценовни нивоа.

•        Висококвалитетни продукти и материјали

•        Персонализирано опслужување.

•        Консултација за време на целиот процес на проектирање и изградба

•        Гаранција на продуктите до 10 години

 

Зошто да станете франшиза партнер на Ролпласт?

Зошто да станете франшиза партнер на Ролпласт?

Добро познато и распространето име на пазара

Достапна мрежа од магацини

Непрекинати иновации, до кои што добивате брз достап.

Долгогодишно ноу-хау во секторот

Финансиски стимул за постигнати резултати

Доставување на мостри

Помош при подредба на изложбениот салон

Бесплатна обучка на персоналот

Предност во опслужувањето во силните месеци

Помагање на бизнисот со маркетинг иницијативи и кампањи

Објавување на локацијата на сајтот на Ролпласт

 

АРХИТЕКТИ

АРХИТЕКТИ

РОЛПЛАСТ ГИ ПОДДРЖУВА ВАШИТЕ ПРОЕКТИ

Нашите експерти и инжињери ќе ви помогнат со:

Консултација за сите можни решенија

Избор на најдобрата технологија за целите на вашиот проект

Може да се потпрете на нас за 

Изведба на нестандардни проекти

Разнообразие од бои и материјали

Капацитет за големи нарачки

Брзина при производството

Добри цени

Висок квалитет на материјалите и изработката